Hva er KOTE?

  • KOTE skal være et koordinerende organ for alle aktører innen ikke-kommersiell televirksomhet i elforsyningen i Norge.
  • KOTE skal legge til rette for samarbeid mellom aktører innen ikke-kommersiell televirksomhet i elforsyningen i Norge.
  • KOTE skal samordne medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
  • KOTE skal samordne medlemmenes interesser overfor leverandører av utstyr og tjenester.
  • KOTE i den formen det er i dag ble opprettet i 1994.